allianz asseguranca accidents

Allianz Assegurança accidents

Sentir-se segur en qualsevol part de món.

Allianz Accidents és una pòlissa d’assegurança de contractació individual que garanteix el pagament d’un capital quan l’assegurat pateix un accident.

L’àmbit de protecció és total ja que cobreix a l’assegurat en qualsevol part del món, durant les 24 hores i amb independència que l’accident sofert sigui laboral o de qualsevol altre tipus.

La característica més important d’Allianz Accidents és la d’oferir dos tipus diferents de prestacions, segons les necessitats de l’assegurat, que queden definits en dos Opcions Bàsiques de contractació:

• Opció Simple: simplificació de les prestacions amb resultat d’un cost més reduït.

• Opció Àmplia: garanties bàsiques, a les quals es poden afegir altres opcionals, proporcionant cobertures més completes.

No podem evitar un accident, però sí ajudar-te a pal·liar les conseqüències.

Avantatges

  1. Permet que el client perfili el producte a les seves necessitats professionals i personals.
  2. Amb un únic producte és ates, tant les cobertures més comuns d’una assegurança d’accidents, com les més particulars i àmplies.
  3. Contempla la contractació d’un subsidi diari per períodes de recuperació.
  4. Els capitals inicialment contractats, s’actualitzen automàticament cada any, per evitar l’efecte de la inflació.

Siguis on siguis, facis el que facis, amb Allianz Accidents estaràs segur.

Si quieres más información

llámanos al 938 199 343 o rellena este formulario