Assegurança Accidents

Allianz Accidents és una pòlissa d’assegurança de contractació individual que garanteix el pagament d’un capital quan l’assegurat pateix un accident.

L’àmbit de protecció és total ja que cobreix a l’assegurat en qualsevol part del món, durant les 24 hores i amb independència que l’accident sofert sigui laboral o de qualsevol altre tipus.

La característica més important d’Allianz Accidents és la d’oferir dos tipus diferents de prestacions, segons les necessitats de l’assegurat, que queden definits en dos Opcions Bàsiques de contractació:

• Opció Simple: simplificació de les prestacions amb resultat d’un cost més reduït.

• Opció Àmplia: garanties bàsiques, a les quals es poden afegir altres opcionals, proporcionant cobertures més completes.

Si VOLS mÉs informació

truca'ns al 938 199 343 o omple aquest formulari