allianz asseguranca cellers

Allianz Assegurança de cellers

L’assegurança per la seva excel·lència, l’assegurança gran reserva. 

Allianz Cellers és un Multirisc dissenyat específicament per als cellers, que es pot contractar amb una gran senzillesa i rapidesa.

Allianz Cellers cobreix tots els perills i riscos als que es veu exposat un celler, incloent el vessament de mercaderies, el trencament de dipòsits, la pèrdua de beneficis o la responsabilitat civil.

Allianz Cellers ofereix unes condicions econòmiques molt competitives, cobertures completes i una vocació de servei contrastada i la garantia d’un grup líder en el que es pot confiar en els moments decisius.

Allianz Cellers és, per la seva excel·lència, l’assegurança gran reserva.

Allianz Cellers cobreix tots els riscos del seu negoci, inclosos el vessament de mercaderies, el trencament de dipòsits, la pèrdua de beneficis o la responsabilitat civil.

Avantatges

  1. Disposa de tres Cobertures opcionals: Incendi de vehicles en repòs, Lucre Cessant i Responsabilitat Civil.
  2. La cobertura de Lucre Cessant és important perquè qualsevol sinistre de dany material pot tenir una repercussió important en el compte de pèrdues i guanys.
  3. La cobertura de responsabilitat civil contempla una gamma àmplia de relacions possibles amb tercers.

Allianz Cellers ofereix condicions econòmiques molt competitives, cobertures completes i una vocació de servei contrastada.

Si quieres más información

llámanos al 938 199 343 o rellena este formulario