La II Jornada del Club Financiero d’Allianz va dirigida als agents que volem aprofundir en la formació per gestionar les inversions dels nostres clients.

La jornada va oferir una conferència on van mostrar les tendències actuals del mercat. Es va explicar la presa de decisió a l’hora de compra de valors i es va transmetre a tots els presents la tendència alcista del mercat actual i les oportunitats que s’obren de cara al futur immediat.

A Masdeu Assegurances estem especialitzats en la gestió de productes financers. Allianz FondoVida Plus és una assegurança de vida lligada a un Fons d’Inversió. A aquests productes se’ls coneix amb la denominació d’Unit Linked, un nou concepte de producte digital molt orientat a satisfer les teves necessitats de forma àgil, amb més i millors eines d’informació i assessorament.

Per més informació d’aquest producte de Masdeu Assegurances, pots consultar aquest enllaç.

Club Financiero Allianz Masdeu Assegurances

 

Avantatges de la inversió en una modalitat d’assegurances

 • AVANTATGES FISCALS
  En el cas d’Allianz FondoVida no hi ha un venciment, encara que sí que té els avantatges fiscals pròpis d’una assegurança de vida i inclou una garantia de defunció.
 • RESCAT SENSE PENALITZACIONS
  Ofereix també al client la possibilitat de rescat total o parcial sense penalitzacions a partir del segon mes.
 • SENSE DESPESES ADDICIONALS
  Les assegurances Allianz FondoVida no s’apliquen despeses addicionals als propis del fons en què inverteix el producte, és a dir, la pòlissa no té despeses, el que permet consultar el valor de la seva inversió en qualsevol mitjà i en qualsevol moment, ja que el valor de la seva pòlissa coincideix amb el valor dels fons.
 • GESTIÓ I TRANSPARÈNCIA
  Pel que fa a la versatilitat d’aquesta assegurança de vida com a producte d’estalvi, Allianz FondoVida permet que el client modifiqui la composició de la seva cistella d’inversió entre els fons que ofereix, tantes vegades com ho desitgi sense cap cost addicional, i sense haver de tributar. També hi ha la possibilitat que el client creï la seva pròpia cistella, combinant la inversió entre els diversos fons.
 • ALTA RENDIBILITAT
  L’expectativa de rendibilitat és superior a la d’altres productes d’inversió més tradicionals. Per aconseguir aquesta major rendibilitat serà necessari assumir un major nivell de risc, tot i que treballem amb múltiples fons d’inversió per poder trobar aquells amb els que et sentis còmode invertint.