Contractar l’assegurança d’un negoci pot resultar un llarg camí per decidir quines cobertures convenen, o fins i tot es pot donar la situació d’haver de contractar-ne de diferents. Tot això es resol amb Allianz Negocio Plus.

Problemes com un incendi o un robatori poden fer perillar la continuïtat d’un negoci. Perquè això no passi, l’empresa ha d’estudiar el seu sector i els seus riscos, i contractar la pòlissa que millor s’adapti a la seva activitat. Però ho podem simplificar de gran manera amb l’assegurança dirigida als negocis, comerços i pimes.

Allianz Negoci permet orientar des de l’inici la contractació de les cobertures que són significatives per a cada activitat. No és el mateix un comerç freqüentat per molta gent, que un taller amb maquinària de gran valor, que un despatx professional amb equipaments informàtics. En cada cas ens convindrà posar l’accent a uns aspectes concrets perquè cap problema afecti l’activitat professional.

En tots els casos, estan contemplades les cobertures de sinistres  i incidències més habituals, però el que destaquem és que sempre, en aquesta assegurança es contempla tant l’espai on es desenvolupa l’activitat com la pròpia activitat. L’assegurança t’acompanya allà on fas la teva activitat.

Els aspectes més rellevants i innovadors els detallem a continuació:

Responsabilitat Civil, també inclosa en l’assegurança Allianz Negoci

En aquest cas no caldrà contractar una pòlissa de més, sinó que s’inclou i s’adapta a les possibles situacions de l’activitat, resultant una pòlissa completament personalitzada.

Ampliació a tot risc, a l’abast de tothom

Mitjançant aquesta cobertura queda garantida la reparació dels danys materials o la seva reposició en cas d’un incident que no es contempli en les cobertures contractades en la pòlissa i que no constin com una exclusió. El millor de tot, l’increment de preu és poc significatiu respecte el total 😉