Segons la Directiva Europea vigent que regula els mercats financers, és necessària una acreditació per part de les empreses que comercialitzen productes financers.

A Masdeu Assegurances complim amb aquestes obligacions assegurant la formació de qualitat i actualitzada del que fa referència a aquests tipus de productes. Ho acredita el certificat MiFID II, validat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, que avalua els coneixements i competències del personal que informa i i assessora.

En què consisteix aquesta normativa?

MiFID II és la Directiva 2014/65 / EU relativa als mercats d’instruments financers.

Regula les condicions d’autorització i funcionament de les Empreses de Serveis d’Inversió incloent la llibertat d’establiment i de prestació de serveis a la UE, així com l’activitat de les empreses de tercers estats; les condicions d’autorització i funcionament dels mercats regulats; la limitació de les posicions i controls de la gestió de posicions en derivats sobre matèries primeres; les normes de conducta i protecció a l’inversor a seguir per les empreses; els serveis de subministrament de dades, i els requeriments d’organització i conducta per als participants en el mercat amb l’objectiu de millorar la protecció de l’inversor.

Té com a objectiu reforçar l’actual regulació europea sobre mercats de valors per diverses vies:

  • Persegueix que la negociació organitzada es desenvolupi en plataformes regulades.
  • Introdueix regles sobre negociació algorísmica i d’alta freqüència.
  • Millora la transparència i la supervisió dels mercats financers, inclosos els mercats de derivats, i aborda determinades mancances dels mercats de derivats sobre matèries primeres.
  • Reforça la protecció de l’inversor i les normes de conducta així com les condicions de competència en la negociació i liquidació d’instruments financers.

Coneixes els nostres productes financers?

Allianz Fons de Vida Plus és una assegurança de vida lligada al Fons d’Inversió. Aquests productes se’ls coneix amb la denominació de Unit Linked.

Allianz FondoVida Plus posa a la teva disposició una àmplia gamma de fons d’inversió perquè puguis invertir de manera diversificada segons el perfil d’inversió que tinguis i de les teves expectatives de rendibilitat.

Un nou concepte de producte digital molt orientat a satisfer les teves necessitats de forma àgil, amb més i millors eines d’informació i assessorament.