Nova Junta de Govern i Comissió Permanent del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona.

La Junta de Govern entrant escull als càrrecs de la Comissió Permanent.

La candidatura encapçalada per Francesc Santasusana va ser aprovada ahir per la Junta de Govern sortint i serà la responsable de dirigir el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona durant els pròxims 4 anys. D’aquesta manera, Santasusana agafa el relleu de Lluís Ferrer al capdavant de la institució col·legial Barcelonesa. La candidatura del nou president és la única que es va presentar al procés electoral per rellevar la Junta de Govern i, per tant, en virtut dels estatus col·legials, després de l’aprovació, va quedar automàticament proclamada.

La Junta de Govern entrant va celebrar en la mateixa tarda, la seva primera sessió ordinària en la que es van escollir els càrrecs col·legials i vocals de la Comissió Permanent, així com els representants del Col·legi en l’Assemblea del Consejo General i el Consell de Col·legis de Mediadors d’Assegurances de Catalunya. També es van designar els suplents per aquests dos últims òrgans col·legials.

Carlos Galcerán i Carmina Homs ocuparan la vicepresidència primera i segona, respectivament. Anna de Quirós assumeix la Secretària, mentres que Marta Oller és la Tresorera i Joaquin Vear, el comptador. La resta de la Comissió Permanet la composen els vocals: Ignasi Bonvehí, Salomé Fondevila, Susana Ganduxe, Albert Gumà, Vicente Ríos i Ricardo Sanmartín. La composició de la nova Comissió Permanent, integrada per 7 homes i 5 dones, frega la paritat.

La Junta de Govern, a més dels membres de la Comissió Permanent, està formada per: José Amate, Miguel Antón, Oriol Batlle, Josep Calvo, Francesc Cobo, Jordi Costa, Xavier Da Pena, Jordi Farré, Carme Figueras, Montserrat Freixa, Josep Maria Galilea, Toni Gámez, Carles Grau, Vicente Irisarri, Isidre Martínez, Esther Masdeu, Lluís Morató, Rafel Nadal, Jordi Parrilla, Julio Picornell, Pere Prats, Víctor Surribas, Gerard Toro, Xavier Vallvé, Marta Vidal-Ribas i Lluís Ferrer.